Kerk en missie

In alle openheid verkondigen wij het Evangelie. God wil ons vernieuwen, moed geven en de weg openen naar Hem en naar elkaar. We geloven in de kracht van het Woord. De kerk is een gemeenschap rond het Woord. Gemeenteleden zijn ambassadeurs van het Woord, de gemeente is daarom missionair.

Het Woord moet handen en voeten krijgen in het leven van de gemeente, een plek waar we elkaar bemoedigen en versterken in ons geloof, in vertrouwen op Gods Geest. Jezus is ons daarin voorgegaan. Uitgangspunt is het beeld van de gemeente als lichaam van Christus. Hij, de Heer, is het Hoofd van het lichaam, die door zijn Geest in haar werkt en zijn gaven schenkt. Het lichaam bestaat uit alle leden. Ieder is van belang om het lichaam te laten functioneren: de hand kan niet zonder de voet. In alle verscheidenheid zijn we toch één. Zo willen we gericht zijn op het welzijn van allen, de opbouw van de gemeente en de groei naar Christus toe.

We willen een krachtige geloofsgemeenschap zijn. Een kerk die aanspreekt en eigentijds getuigt. Waar we Gods aanwezigheid vieren in prediking, liederen, gebeden, doop en avondmaal. Een kerk van gebed, waar we alles in Gods hand mogen leggen. Een kerk van waarden, geest, bezinning op wie we zijn en wat God van ons vraagt. Een zorgzame gemeenschap, van geborgenheid, hoop, verwachting, inspiratie tegenover armoede, onrecht, hopeloosheid.

Kenmerkend voor de wijkgemeente is de sfeer, gemeenschap, aandacht, openheid, betrokkenheid en trouw. Het wordt als positief ervaren, een verrijking en voorrecht.

Er is openheid voor nieuwe mensen. Binnen onze zorgzame gemeenschap krijgen missionair gemeente-zijn en jeugdwerk een nieuwe impuls. Er is enthousiasme en geloof in de toekomst. Ook in participatie bij de kerk en de vele activiteiten. Er is een nieuw elan en het aantal dertigers en veertigers groeit voorzichtig, evenals het aantal kinderen.

Het pastoraat is het omzien naar en zorg voor elkaar, een verantwoordelijkheid voor allen; de predikanten, de ouderenpastor, de ouderlingen, de contactpersonen, de hele gemeente. Hiermee krijgt attent pastoraat ook een missionaire dimensie.