Kerk in de buurt

We zijn een levende wijkgemeente, waarin vele actieve leden een bijdrage leveren aan het kerkwerk. We willen kerk in de wijk zijn. Er is een grote binding met en gerichtheid op de wijk Schenkel. Geografisch gezien is de kerk belangrijk om hier present te zijn en de pastorale, diaconale en missionaire taken te blijven vervullen. Een ontmoetingsplaats op zondag en door de week.


Specifieke activiteiten zijn hierop gericht, zoals; Open kerk en Stiltecentrum, Handwerkgroep, Seniorenontmoeting, Verhaal Kwartier, Alpha cursus, Christelijk gemengd koor Capelle Schenkel, Schilderen. Tijdens de jaarlijkse braderie staat onze kerk vol in de wijk.
Bovenwijkse activiteiten worden eveneens ondersteund, zoals schoolcatechese.